0140-132 00
Så ser förslaget till nya köket ut

Så ser förslaget till nya köket ut

Renovering - och ombyggnation av köket Fastighetsrådet fick under 2018 i uppdrag att ta fram förslag för till förbättringar av kyrkans kök. Fastighetsrådet har som en del i det uppdraget hämtat in synpunkter från personer i församlingen som arbetar i köket med...
Ett stavfel som symbol

Ett stavfel som symbol

Ett stavfel är kanske inte hela världen. Men att få möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna betyder desto mer. Under perioden mellan 1:a advent och den 3 februari genomför vi tillsammans med Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen en internationell insamling...