0140-132 00

Utgångskollekt för Team Roma

I början av året beslutade Barnkyrkan att man skulle samla in pengar till ett projekt i Rumänien. Efter noga överväganden och god information av Luiza Timoc på organisationen Hjärta till hjärta föll valet på Team Roma. 

Söndagen den 9 december är det Gudstjänst för hela familjen och julfest för Barnkyrkan. I samband med detta kommer det bli paus i insamlingen för internationellt missionsarbete som just nu pågår och istället kommer utgångskollekten att samlas in för Team Roma. Insamlingen för internationellt missionsarbete tjuvstartade vi med en vecka innan och det ger oss möjlighet att kunna bidra till även Team Roma. 

Sedan två år tillbaka i ett annat ort i Rumänien stödjer vi ett after school projekt med läxläsning och skollunch för de yngre. Detta gör vi genom ett mycket lyckat samarbete med Choice for Children från Borås.

Du som stöder vår Team Roma-satsning har sedan 2014 bland annat varit med och möjliggjort att ca. 250 barn i grundskoleåldern fått läxläsningshjälp och att 38 ungdomar fått ekonomiskt bidrag till busskort så att de kan gå i gymnasiet bara i Rumänien.

Information om Team Roma

Information om Team Roma

Hjärta till Hjärta har startat ett långsiktigt biståndsprojekt för fattiga människor i några områden i Rumänien. Tanken är att vi på sikt ska hjälpa till att lyfta de människorna ur fattigdom och utanförskap. Genom ett nära samarbete med ett par rumänska organisationer som har arbetat i landet sedan länge får runt 250 barn och ungdomar från olika ort läxhjälp och stödundervisning samt ett mål mat.

Ungdomarna i gymnasiet får skolbussen betald. Flera lärare och till och med en social assistent har anställts vilket är en förutsättning för att våra partners som jobbar där ska kunna fortsätta med sin sociala verksamhet. En del vuxna och barn i området har fått hjälp med sjukvård. En del äldre erbjöds yrkesutbildning och har fått tillfälliga anställningar i en del jobbskapande projekt. 

 

I en kommun i Rumänien har Hjärta till Hjärta, under ett års tid, bidragit till att 115 familjer har fått äganderätt till sina bostäder, att i princip alla barn som inte börjat i skolan eller som hoppat av den i förtid har fått komma in i eller tillbaka till skolan. Dessutom har man erbjudit alla vuxna upp till 65 års ålder att lära sig läsa, skriva och räkna.

Hjärta till hjärta har varit med och dragit igång ett projekt som främjar den ekonomiska utvecklingen i kommunen. De lokala grönsaksproducenterna har fått stöd att starta en förening.

Genom samarbete kring inköp och en organiserad avsättning för produkterna kan varje producent fortsätta att vara sin egen men får samtidigt del av fördelarna av att samarbeta.