0140-132 00

Ett stavfel är kanske inte hela världen. Men att få möjlighet att lära sig skriva, läsa och räkna betyder desto mer.

Under perioden mellan 1:a advent och den 3 februari genomför vi tillsammans med Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen en internationell insamling där målet är att samla in pengar till utbildning.

Tillsammans med kyrkor i 28 länder ger vi fler människor chansen att studera. Det handlar om barn och ungdomar i fattiga, isolerade och krigsdrabbade länder som får utbildning och framtidshopp.

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.

Det handlar också om vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Dessa pastorer kommer dels arbeta för att sprida evangeliets hoppfulla budskap. Dels kommer många av dem att fungera som lärare i byarnas skolor.

 

Pastorerna gör en oerhörd värdefull insats runt om i världen. Insamlingen pågår mellan 1:a advent (2 december) 2018 och 31 januari 2019.

Om du inte har möjlighet att delta i Gudstjänsterna under perioden så går det bra att swisha in sitt engagemang. Då swishar man valfri summa till 123 163 99 05.

VIKTIGT! Märk din betalning med ”Mission”.