0140-132 00

Renovering - och ombyggnation av köket

Fastighetsrådet fick under 2018 i uppdrag att ta fram förslag för till förbättringar av kyrkans kök. Fastighetsrådet har som en del i det uppdraget hämtat in synpunkter från personer i församlingen som arbetar i köket med frekvens.

Med dessa synpunkter som underlag har man tagit fram ett förslag som fastighetsrådet godkänt. Av synpunkterna som inkommit framgår bland annat att arbetsytor och en omfördelning av dessa arbetsytor stått högt uppe på agendan.

 

Den stora förändringen i förslaget som antagits av fastighetsrådet består av att flytta ytan där det idag bryggs kaffe och skapa en arbetsyta på det sättet, samtidigt som man skapar ett nytt utrymme för kaffebryggning i andra delen av köket.

Ett informationsmöte kommer att hållas onsdagen den 19 december, kl 18:30. Den 13 januari kommer förslaget att presenteras på församlingsmöte där också ett beslut om ombyggnationen kommer att tas.

Nedan hittar ni en PDF-fil med ritningen till nya förslaget.

Ritning till ”nya köket”