0140-132 00
Välj en sida

Det är nära nu – att vårt stora entré- och tillgänglighetsprojekt är färdigt! Vi siktar på invigning till söndagen den 1/12 kl.10.00!

Interiörbilderna visar att undertaket är monterat och att golvbeläggningen håller på att läggas – och elen håller på att dras – i foajén.

Exteriörbilderna visa att plattläggning i trappan och rampen och utetorget också är klar.

Nästa vecka kommer hissen att besiktas och igångsättas och dörrpartier att monteras.

Välkomna in via den nya entré till gudstjänsterna i Löfstadkyrkan på söndagar kl.10.00!