0140-132 00

GSAM

GSAM kan tolkas på flera olika sätt. Det kan stå för att man gör något GEMENSAMT, men det speglar också Jesus kamp Getsemane. Där upplevde han en mänsklig ångest till den milda grad att han svettades blod.

GSAM är en samtalgrupp som består av att vi först fikar tillsammans. Sedan fortsätter vi med ett bibelord innan alla deltagare får möjligheten att göra en personlig delning – utan kommentarer från övriga deltagare. Vi avslutar med bön.

GSAM består av människor från livets – och världens alla hörn. Tror du att det skulle vara något för dig?

Ring eller mejla Toni!

073-500 53 38 | toni@lofstadkyrkan.se